İİBF İşletme Bölümü

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi

05/09/2017 11:27:10 - 05/09/2017 11:27:10 - 14548 Okunma

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin temelleri 2013 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Muhasebe ve Muhasebe-Toplum-Demokrasi” konulu konferans ile atılmıştır. Bu konferansın devamı niteliğinde 2015 yılında “Muhasebe Bilim ve Mesleğinde Kültürel Etkileşimler” temalı “2. Geçmişten Geleceğe Muhasebe Paneli” düzenlenmiştir. Bu panelde ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler muhasebe ve finans konuları üzerine hazırladıkları bildirilerini sunmuşlardır. Panelin kapanış oturumundaki sonuç bildirgesinde panelistlerin ve katılımcıların yoğun talepleri göz önünde bulundurularak, bu girişimin uluslararası bir kongre boyutunda gerçekleşmesi kararı alınmıştır. Bu karar neticesinde gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Zonguldak, Çaycuma’da yoğun katılım ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. "Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi" muhasebe finans alanında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen uluslararası bir kongre olma özelliğini devam ettirmektedir.

 

Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'nin 4. sü 13-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecektir.

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongrenin paydaşları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Türkiye Finans Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası da yer almaktadır.

 

Kongrede sunulacak çalışmalara rehber olması açısından muhasebe ve finans alanındaki bazı konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. Bu konularla beraber muhasebe ve finans alanındaki bütün özgün araştırmalarla kongreye katılım sağlanabilir;

 

  • Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Muhasebe ve Finans Uygulamaları
  • Dijital Çağda Muhasebe-Finans Uygulamaları ve Tehditler
  • İslami Açıdan Muhasebe-Finans Uygulamaları
  • Kurumsal Yönetişim Açısından Muhasebe ve Finans Uygulamaları
  • Muhasebe Standartları (UFRS,  BOBİ FRS, Denetim Standartları, Kalite Standartları)
  • Sermaye Piyasaları, Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
  • Tarihsel, Kültürel ve Felsefi Açıdan Muhasebe ve Finans

Kongrede sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 29 Eylül 2017 olarak belirlenmiştir. 

 

Bilim hakem kurulunca yapılan değerlendirme sonucu kabul edilen özet metinler, 2017 yılı içerisinde bildiri özetleri e-kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca kabul edilen bildiri tam metinleri 2018 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

 

http://dergipark.gov.tr/muvu

klu iibf

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.