İİBF İşletme Bölümü

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

18/05/2017 16:33:39 - 18/05/2017 16:33:39 - 16039 Okunma

İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı Nedir?

İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim fakültesi gibi çok farklı disiplinlerden gelen üniversite mezunlarının işletmecilik ve yönetim formasyonu kazanabilmelerini amaçlayan bir yüksek lisans programıdır. Başka bir deyişle diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak, kişinin hangi alanda lisans eğitimi aldığına bakmaksızın, iş hayatında kariyer yapmak isteyen tüm alanlardan herkese açık bir yüksek lisans programıdır.

Programın Amacı

Günümüz iş hayatında işletmeler çalışanlarından lisans düzeyinde edindikleri birikimden daha ileri, özelleşmiş bilgi ve becerilere sahip olmalarını ve bu bilgiyi çok yönlü bir biçimde kullanabilmelerini beklemektedirler. Bu beklenti, zamanla başka mesleklerin uzmanı olan kişilerin işletmecilik alanındaki bilgi açıklarını kapatmaları, karşılaşılan olayları yorumlayabilmeleri, geleceğe yönelik tahmin veya öngörü yapabilmeleri ve her şeyden önce rasyonel kararlar alabilmeleri için eğitimden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı ile kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan ve yöneticilik vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarına ihtiyaç duydukları/duyacakları işletmecilik ve yönetim formasyonu verilerek iş hayatının çeşitlenen ve yoğunlaşan taleplerine uygun, üst düzey mesleki ve yönetim becerileri ile donanmış bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programında İşletme Anabilim Dalı altında Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku dersleri zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamak için, zorunlu ve seçmeli 10 ders, 30 AKTS değerinde zorunlu bir proje ile beraber 2,50 ortalama ve 90 AKTS’ ye ihtiyaç vardır.

 

Program ücreti ve başvuru tarihleri

http://sbe.klu.edu.tr/

 

KLU Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kavaklı Yerleşkesi Değirmencik Yolu Üzeri

Kavaklı / KIRKLARELİ

Tel: 0 (288) 246 16 01

Fax:0 (288) 246 16 02

E-mail: sbe@kirklareli.edu.tr

 

klu iibf işletme tezsiz yüksek lisans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.