İİBF İşletme Bölümü

Tezli Yüksek Lisans

24/02/2015 15:40:43 - 26/02/2015 15:40:43 - 13420 Okunma

İşletme yüksek lisans programı, Marmara Üniversitesi ile ortak bir program olarak Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2011 yılından itibaren yürütülmektedir. Programa İşletme bölümü dışında farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler başvurabilmekte ancak bu öğrencilere yüksek lisans derslerinden önce 1 yıl (2 yarıyıl) süren bilimsel hazırlık eğitimi verilmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunmaktadır.

 

Öğrencilerine İşletme Anabilim Dalının alt dallarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirme imkanı sağlayan İşletme Yüksek Lisans programı, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya Ticaret Hukuku alanlarında bilimsel araştırma sürecini izleyerek veri toplayan, analiz eden, yorumlayıp önerilerde bulunabilen, bilimsel yeniliklere ve birikime katkı sağlayabilecek araştırmacılar ve bilimsel çalışmaları takip eden yenilikçi, çağdaş  ve girişimci yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İşletme Yüksek Lisans Programı, 1 yılı (2 yarıyıl) ders aşaması ve 1 yılı (2 yarıyıl) tez aşaması olmak üzere toplam 2 yılda tamamlanmaktadır. İlk yıl, İşletmenin çeşitli dallarında temel kuramların daha iyi öğrenilmesi ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla verilen zorunlu derslerle birlikte, İşletmenin bir alanında uzmanlaşma imkanı sağlayan seçmeli dersleri kapsamaktadır. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde ders tercihlerini yapabilmekte ve bitirme tezlerini tamamlamaktadırlar.

 

 

 

 

 

iibf işletme yüksek lisans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.