İİBF İşletme Bölümü

Ders İçerikleri

23/02/2015 10:42:39 - 23/02/2015 10:42:39 - 22052 Okunma

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

 DERS İÇERİKLERİ

 

 

I.YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13101

TÜRK DİLİ- I

2

-

0

2

2

2

 

Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, Türkçenin yapı özellikleri

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13103

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I

2

-

0

2

2

2

 

Ders İçeriği: Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13105

İNGİLİZCE-I

4

-

0

4

4

4

 

Ders İçeriği :  The verb "to be"; Possession; Present Simple; The time; Object pronouns; Expressing existence; Prepositions; Past Simple; Expressing ability; Requests and offers; Present Continuous; Everyday things; Countries and cities; Jobs; Personal information; The family; Describing people; Sports, food, drinks; Languages and nationalities; Adverbs of frequency;Words that go together; Adjectives; Rooms in a house; Furniture; Irregular verbs; Sports and leisure; Adverbs; Food; Colors; Clothes

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13107

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

1

-

1

2

1,5

2

                       
 

Ders İçeriği: Bilgisayar donanımları, MS Word, MS Excel, Sunum Hazırlama

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13101

İŞLETMEYE GİRİŞ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: İşletme tanımı ve işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, amaç ve kaynakları, işletmenin çevresi, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, işletmenin fonksiyonları: yönetim, üretim, muhasebe ve finansman, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, Ar–Ge.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IKT13101

İKTİSADA GİRİŞ-I

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Mikroekonomi, piyasa türleri, temel ekonomik sorunlar, talep ve arz kavramları, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13103

GENEL MUHASEBE-I

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Muhasebenin tanım ve fonksiyonu, temel kavram ve türleri, muhasebede kayıt yöntemleri, hesap, hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defter ve belgeler, temel mali tablolar, tekdüzen hesap planı ve açıklaması, mali hareketlerin izlenmesi, aktif hesapların açıklanması ve izlenmesi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

           

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

KMY13101

HUKUKA GİRİŞ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Hukukun temel kavramları ve kurumları, Hukukun işlevleri, hukuk kurallarının diğer sosyal kurallarla karşılaştırılması, hukukta yorum yöntemleri, hukukun dalları- kamu hukuku- özel hukuk ayrımı hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13102

TÜRK DİLİ- II

2

-

0

2

2

2

 

Ders İçeriği:  Cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar.

Öğretim Yöntemi: 1- En az bir yazılı anlatım ödevi 2- Verilen araştırma konuları ve okunacak kitaplarla ilgili değerlendirmelerin sözlü sunumu.

Sınav yöntemi:  Ara sınav , Yazılı Ödev veya Sözlü Sunum ve Final Sınavı

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13104

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-II

2

-

0

2

2

2

 

Ders İçeriği: Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13106

İNGİLİZCE-II

4

-

0

4

4

4

 

Ders İçeriği :  Simple Past Tense; Questions&Negatives; Adjectives&Adverbs; Count&Uncount Nouns; Like/Would like; Some/any; How many/much; Comparative&Superlative Adjectives; Present Continuous; Something/anything/nothing/everything; going to Future; Infinitive of purpose; Present Perfect Tense; ever and never; yet and just; Tense revision

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13102

İŞLETME YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

                     
 

Ders İçeriği: Yönetim kavramı, fonksiyonları, klasik yönetim yaklaşımı: Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci ve Bürokrasi Yönetim Yaklaşımları, Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı, günümüz açısından Klasik ve Neo Klasik Yönetim Yaklaşımının değerlendirilmesi, Modern Yönetim Yaklaşımı: Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları, TKY, Post Modern Yönetim Yaklaşımı, yönetim yaklaşımlarının birbiri ile karşılaştırılması.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13104

GENEL MUHASEBE-II

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği : Genel Muhasebe-I’in devamı niteliğinde olup, pasif hesapların açıklanması ve izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının açıklanması ve izlenmesi ile dönem sonu işlemlerini kapsamaktadır.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IKT13102

İKTİSADA GİRİŞ-II

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği :  Para ve maliye teorisi, istihdam, işgücü ve işsizliğe ilişkin temel bilgiler, uluslararası iktisadi ilişkilerin teorisi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

MAT13156

MATEMATİK

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği:Fonksiyon kavramı; reel değerli fonksiyon grafikleri; geçişken fonksiyonlar; finans matematiği; matrisler ve olasılık /istatistiğe giriş ile ilgili problemleri çözmek.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri,               6: Gösterip Yaptırma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtınası, 11: Örnek Olay, 12: Bireysel Çalışma, 13: Problem Çözme

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

III. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13201

İNGİLİZCE-III

4

-

0

4

4

4

 

Ders İçeriği : Simple Past Tense; Questions&Negatives; Adjectives&Adverbs; Count&Uncount Nouns; Like/Would like; Some/any; How many/much; Comparative&Superlative Adjectives; Present Continuous; Something/anything/nothing/everything; going to Future; Infinitive of purpose; Present Perfect Tense; ever and never; yet and just; Tense revision                                          

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13201

İSTATİSTİK-I

3

-

0

3

3

5

 

Ders İçeriği : Temel istatistiksel kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken temel bilgiler; merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri; olasılık kuramı; temel istatistiksel dağılımlar ve indeksler.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13203

ENVANTER VE DEĞERLEME

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Bu ders, dönem sonu menkul kıymet değerlemesi, muhasebe değerlemesi, bilanço ve gelir tablosu düzenlenmesi, yorumlanması ve hesapların kapatılmasını içerir.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13205

PAZARLAMA İLKELERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Pazarlamayla ilgili temel kavramlar, pazarlamaya giriş, pazarlamanın önemi, mamul politikaları, fiyatlandırma politikaları, dağıtım politikaları, tutundurma politikaları, tüketici davranışları, pazar bölümlendirme, pazarlama araştırmaları.

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final)

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13207

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

5

 

Ders İçeriği : Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Diş Ticaret Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemleri, İthalat ve İhracat İşlemleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri.

Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13020

MESLEKİ İNGİLİZCE-I

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Ekonomi Hakkında Konuşma; temel ekonomi bilgileri; makro ve mikro ekonominin temel terimlerini; akademik İngilizce metinleri, ekonomi parçalarını Türkçeye çevirme, temek İngilizce grameri, güncel etkinliklerin yapılması

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13209

BORÇLAR HUKUKU

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği :   Bu ders kapsamında, borç ve borç ilişkisi, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden doğan borç ilişkisi, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu halleri, sözleşme serbestliği, gabin, sakat hukuki işlemler ve temsil, haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borçların ifası, borçlunun temerrüdü, borçların etkisi, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli konuları işlenmektedir.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13211

İLETİŞİM

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik ve mesleki etik

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13213

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bilgi ve Bilim Felsefesi, Kaynak tarama, Araştırma sorusu ve Araştırma hipotezi, Araştırma süreci, Örnekleme, Birincil ve İkincil kaynaklar, Ölçme ve Ölçekleme, Veri Analizi, Araştırma Raporu

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Yazılı ya da test sınavları ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IBF13207

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Türk sosyal güvenlik sistemi, işçilerin sosyal güvenliği, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerin sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerin birleştirilmesi, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IBF13201

SİYASET BİLİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Bu ders, temel siyasal kavramları ve kuramları, bunların tarihsel gelişimleri içerisinde incelemeyi amaçlar. Öğrencilere, siyasetin önemli konu başlıkları olan, devlet, iktidar, meşruluk, demokrasi, siyasal sistemler, siyasal ideolojiler, siyasal partiler ve sivil toplum hakkında birikim kazandırır

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IBF13205

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Emek piyasaları, emek arzı ve talebi, emek mobilitesi; ücretler; istihdam ve işsizlik sorununun teori ve pratikte sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi; sendikaların ekonomik analizi

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

IV. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13202

İSTATİSTİK-II

3

-

0

3

3

5

 

Ders İçeriği: Örnekleme Kavramı, Aşamaları ve Yöntemleri; Örnekleme Dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi; Güven Sınırları; Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotez Testleri ile Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizlerinin incelenmesi ve uygulanması.                                                                                     Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13204

TİCARET HUKUKU

3

-

0

3

3

5

 

Ders İçeriği :  Ticari işletme , kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular Türk Ticaret Kanununu sistemine uygun olarak esas alınacaktır.

Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve  öğrencilerle  karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13206

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Analize tabi tutulacak temel mali tablolardan bilançonun analiz bakımından anlam ve önemi, Gelir tablosunun analiz bakımından anlam ve önemi, Karşılaştırmalı Tablolar analiz tekniği, Dikey analiz tekniği, Oran analiz tekniği, Fon akısı analizi, Nakit akım tablosu analizi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13208

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Yönetim kavramı, tarihsel süreci, klasik, Neo klasik, Modern ve Post Modern Yönetim Yaklaşımları, Yönetimin Fonksiyonları, Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

SEÇMELİ DERSLER

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

UNV13021

MESLEKİ İNGİLİZCE-II

3

-

0

3

3

4

Ders İçeriği: Ekonomi Hakkında Konuşmak; temel ekonomi Bilgileri; makro ve mikro ekonominin temel terimlerini; akademik İngilizce metinler, ekonomi parçalarını Türkçeye çevirme, temek İngilizce grameri, Güncel Etkinlikler; Kişisel Gelişim

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13210

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bütünleşik Pazarlama İletişimine giriş, İletişim, reklam ve halkla ilişkilerin teori ve tarihçesi, Göstergebilim, Uluslararası reklamcılık, İnternet reklamcılığı ve reklam içerikli bilgisayar oyunları, Politik halkla ilişkiler ve reklam, Etkinlik sponsorluğu ve etkinlik pazarlaması, Ürün yerleştirme, Satış noktasında reklam, İletişim etkinliği, Şöhret imzaları, reklamın ahlaki ve toplumsal boyutu, Eğlendiren perakendecilik, sosyal reklam, Kişisel satış ve sözsüz iletişim, Retorik reklam, Ürün ve fiyat iletişimi

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı ve test usulü sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

KMY13206

KAMU YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Kamu Yönetiminin tanımı, konusu, gelişimi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, yönetim düşüncesi, kamu yönetiminin örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminin özellikleri, merkezi yönetim örgütü, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, bürokrasi, kamu personel yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

KMY13208

KAMU MALİYESİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Devlet Faaliyetleri Ve Finansman Teknikleri: Maliye Biliminin Evrimi, Devletin Ekonomik Faaliyetleri, Kamu Ekonomisi, Devlet Faaliyetlerinin Parasal Tanımı; Kamu Harcamaları: Milli Muhasebe, Devlet Faaliyetlerinde Karar Alma, Bütçe, Bütçe Türleri, Bütçeleme Süreci, Devlet Faaliyetlerinin Finansmanı, Devletin Parasal İşlemleri, Hazine İşlemleri ve Devletin Borçlanması; Genel Vergi Kuramı: Verginin Tanımı ve Başlıca Vergicilik Kavramları, Vergicilik Kuralları ve İktidar Kuralını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Vergileme Teknikleri, Vergi Türleri, Vergi Sistemleri, Vergi Yükü, Vergi Baskısı, Yerel Yönetimler Maliyesi ve Maliye Politikası.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev     

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

KMY13210

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Osmanlı’dan başlayarak toplumsal yapısının temel göstergeleri olarak siyasi, idari, ekonomik ve sosyal yapıları bütüncül bir yöntemle kurum, araçlar ve politikaların tarihi süreçte devamlılık ve değişimi; Osmanlı devletinden Türk ulus-devletine geçiş ve ulus inşa süreci; Günümüz Türkiye’sini oluşturan temel dinamikler, kabile ve aşiret yapısı, etnik milliyetçilik ve terör, dini akımlar ve çeşitli alt kimlikler gibi konuların toplumsal bütünleşme sürecine olan etkileri ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, modern Türkiye’nin oluşumu, siyaset, eğitim, din ve ekonomi kurumları kapsamlı bir şekilde işlenmektedir.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev     

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

KMY13212

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Uluslararası İlişkiler’in  kavramsal çerçevesi ve temel konuları.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

CEI13204

ÇALIŞMA  SOSYOLOJİSİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği :  Bu derste iş ve çalışma ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak modern sektörlerdeki iş ilişkileri incelenecektir. Bununla birlikte Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde önemini sürdüren enformal sektörde çalışma konusuna da değinilecektir.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

 

 

 

 

 

 

V. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13301

PAZARLAMA YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği : Temel pazarlama bilgileri üzerine; pazarlama araştırması, tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama, pazar bölümlendirme, pazarlama yönetiminin organizasyonu, hizmet pazarlama, uluslar arası pazarlama gibi konuları içermektedir. 

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(Final)

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13303

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği : Örgütsel davranış, tarihsel gelişimi ve geleceği, örgüt içinde birey ve kişilik, bireylerin tutum ve davranışları, iş tatmini, algılama ve bireysel karar alma, motivasyon, grup davranışı.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13305

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Gelir, maliyet ve zarar kavramları, üretim maliyetlerinin tespiti, maliyet hesapları, maliyet sistemleri, standart maliyet yöntemi, maliyet analizleri, başa baş analizi, maliyet-hacim-kar analizi.

Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13307

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : İnsan kaynakları yönetiminin amaç ve hedeflerinin açıklanması, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımı, iş gören bulma ve seçme teknikleri, performans değerleme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, ücret yönetimi ve iş değerleme, güncel İK uygulamaları.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev     

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13309

VERGİ HUKUKU

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Vergi Usul Kanunu için altyapı oluşturmak ve muhasebe uygulamaları için karşılıklı hak ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini ve durumunu içerir.

Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve  öğrencilerle  karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13311

PAREKENDECİLİK YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bu dersin içeriği, dağıtım kanallarının tanımı, dağıtım kanalı stratejileri, dağıtım kanalında çatışma ve işbirliği kavramları, Perakendeci, Perakendecilik ve Perakende Satış Kavramı, Perakendeci İşletme Tipleri, Dünyada Perakendecilik, Perakendecilik Yönetim Stratejisi, Perakendecilik Sektöründe Rekabet ve Yeni Stratejiler hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve perakendecilikte ürün çeşitlendirmesi, fiyatlandırma, tutundurma kararları kavramlarının örnekler yardımıyla açıklanmasıdır.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13313

BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Temel İstatistik bilgileri ışığında SPSS programının kullanılması.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13315

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Yöneylem Araştırmasına Giriş, Lineer Programlama ve Model Kurma, Grafik Yöntem, Simpleks Yöntem, M Tekniği, Dualite ve Ekonomik Yorum, Duyarlılık Analizleri, Taşıma ve Atama Problemleri

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve örnek problem çözümleriyle öğrenci ile etkileşimli bir biçimde işlenecektir. Öğrencilerden derse katılımları, örnek olay çözümlemeleri yapmaları ve verilen ödevleri sunmaları beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar, ödevler/sunumlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13317

MARKA YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(Final)

 

 Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IKT13311

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Doğu-Batı ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Batı'nın aydınlanma çağı, Türk Devletlerinin tarihsel gelişimi ve batılılaşma süreçleri, AB tarihi ve kurumları, Türkiye-AB ilişkileri ve bunun ekonomiye etkisi, Türkiye'nin AB adaylığı süreci

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev     

 

 

 

 

VI. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13302

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Pazarlama Araştırması süreci, Keşfedici Araştırmalar, Tanımlayıcı Araştırmalar, Veri toplama yöntemleri, Gözlem, Anket, Deney, Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Veri Analizi Yöntemleri

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Yazılı ya da test sınavları ve ders içi değerlendirme

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13304

MUHASEBE UYGULAMALARI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Hazır Değerler, finansal varlıklar, finansal borçlar, stok değer düşüklüğü, sermaye piyasası araçlarının muhasebeleştirilmesi, şahıs ve sermaye şirket türleri.

Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13306

FİNANSAL YÖNETİM

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Finansal yönetimin tanımı, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve denetim, kısa vadeli fon kaynakları, orta vadeli fon kaynakları, uzun vadeli fon kaynakları, sermaye maliyeti ve optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım politikası, Çalışma sermayesi yönetimi, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacak ve stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, para ve sermaye piyasası (araçları, kurumları), hisse senedi ve tahvil değerlemesi.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13308

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Toplam Kalite Yönetimi'nin kavramları, felsefesi ve uygulamaları, yönetimde toplam kalite anlayışı, kalite grupları, temel yönetim kavramları; Toplam Kalite Yönetimi açısından motivasyon, iletişim, takım çalışması ve liderlik, eğitim ve değişim, organizasyon ve sistemler; ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi, tam zamanında üretim sistemleri, kalite çemberleri.

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(Final)

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13310

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Türk vergi sisteminin esasları, gelir vergisi, vergi hukuku, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazançları, sair kazançlar ve iratlarda vergi hesaplaması, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve matrah tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13312

SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Denetimin Anlamı/Pazarlama Denetimi/Satış Yönetimi Denetimi için Temel Kavramlar/ Satış Örgüt Yapısı/Satışçıların Tedariki, Seçimi ve Mesleki Gelişmesi/Satışçıların Eğitimi ve Yetiştirilmesi/Satışçıların Değerlendirilmesi/Satışçıların Ücretlendirilmesi/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı.

Sınav yöntemi:  En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(Final)

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13314

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği : Bilişim sistemlerinde kavramlar, iş stratejilerinde bilişim etkileri, iş yapısında bilişim sistemlerinin etkileri, bilişim sistemleri ve karar mekanizmaları, bilişim sistemlerinin sosyal ve kültürel etkileri, bilgisayarlar ve bilgi işlem, bilişim sistemleri yazılımları, veri kaynaklarının yönetimi, telekomünikasyon, geniş ölçekli girişimci bilgi işleme ağı, organizasyonlar, bilgi yönetimi ve karar verme, bilişim sistemlerinin organizasyonel kültüre etkileri

Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve  öğrencilerle  karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13316

HALKLA İLİŞKİLER

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Derste Halkla İlişkiler ve tanıtım ilkeleri tanıtılacak, bir ürün bir marka ya da kişisel tanıtım için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ve ikna etme sanatı ile sosyal sorumluluk kavramları incelenerek kamu ve özel sektörlerde Halkla İlişkilere iyi örnekler sınıfta tartışılacak

Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve öğrencilerle karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IKT13312

KÜRESELLEŞME

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bu ders, öğrencilere Küreselleşme olgusunu detaylı bir şekilde öğretmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Sınav yöntemi:  A: Sınav, B: Ödev     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13401

YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği : Yatırım terimleri; bireysel yatırım süreci; ekonomi, sektör ve şirket analizleri; hisse senedi yatırımları ve değerlemesi; tahvil yatırımları ve değerlemesi; piyasa etkinliği; sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli; portföy yönetimi, porföy performansının ölçülmesi

 Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13403

MUHASEBE DENETİMİ

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği : Denetim ve muhasebe arasındaki ilişkiler Denetim türleri Denetçi Türleri Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim Kanıtları ve Denetim Teknikleri Mali Tabloların Denetiminde Döngü Yaklaşımı Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerinin bağımsız denetimi Döngü Yaklaşımına göre şirket uygulamalarının çözümü Denetim Raporlarının hazırlanması

Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13405

ÜRETİM YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve onun çevresi ile birlikte girdi-işlem-çıktı süreci içindeki akışa paralel olarak ve yukarıda bahsedilen öğrenme çıktılarının öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13407

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Program Kurmak, Muhasebe İşlemleri, İşletme Defteri, Personel Takibi, Yedekleme, Bilanço usulüne göre ana hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme, Bilanço usulüne göre ana hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme Bilanço usulüne göre alt hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme, Bilanço usulüne göre alt hesaplar seviyesinde defter tutubilme ve mali tabloları düzenleme, Yıl sonu devir ve diğer işlemler, Stok takibi, Cari takibi, Çek ve senet Takibi, Banka takibi, kasa takibi

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13409

KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Karar Analizi, Belirlilik Halinde Karar Verme,  Risk Halinde Karar Verme,  Belirsizlik Halinde Karar Verme, Karar Ağaçları, Oyun Teorisi, Ağ Modellleri, Proje Yönetimi, PERT/CPM, Simülasyon.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Problem çözümüne ağırlık verilecek, örnek olay incelemesi yapılacaktır. Problemin paket programlar ve tablo programları ile çözümü yapılarak ders bilgisayar ortamına da taşınacaktır.  Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar, ödevler ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13411

ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tabloların Sunuluşu, Stoklar, Nakit akış tablosu, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, Raporlama tarihinden sonraki olaylar, Maddi duran varlıklar, hasılat, kur değişiminin etkileri, Borçlanma maliyetleri, varlıklarda değer düşüklüğü, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, İşletme Birleşmeleri standartlarının teorik olarak incelenmesi ve pratik uygulamaların incelenmesi.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13413

KARİYER YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bu derste kariyer yönetimi ile ilişkili kavramları, kariye yönetimi uygulamaları ve araçları, kariyer devreleri ve kariyer sorunları ve çözümleri ile ilgili konulara değinilecektir.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme.

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13415

HİZMET PAZARLAMASI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Hizmet Tanımı ve Kavramı, Hizmet Sektörü, Hizmetlerin Özellikleri ve mallardan farklılıkları, Hizmet işletmeleri türleri, Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite, Hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlaması ve ilişkisel pazarlama

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Yazılı ya da test sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13417

GİRİŞİMCİLİK

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Tarihsel süreç içerisinde girişimcilik, makro ekonomik açıdan girişimciliğin önemi, girişimcilik alt yapısının Oluşturulması, girişimcilik kültürünün oluşması, çeşitli ülkelerde girişimcilik kültürü, üretim,  pazarlama,  finansman, insan kaynakları  ve teknoloji kullanımı açısından girişimcilik darboğazları.

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final)

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13419

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Yatırım projelerinin önemi ve temel kavramları, yatırım projelerinin yönetim teknikleri, yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve finansal yönden değerlendirilmesi, risk ve enflasyon ortamlarında yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kamu ve özel yatırım projelerinin farklılıkları, çok amaçlı projelerin değerlendirilmesi ve projelerin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

IKT13409

BİLGİ EKONOMİSİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bilgi ekonomisi kavramı, yenilik iktisadı, bilgi ekonomisinin mikro ekonomik etkileri, bilgi ekonomisinin makro ekonomik etkileri, bilgi ekonomisinin iktisat politikası üzerindeki etkisi.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması.

Sınav yöntemi:  A: Sınav , B: Ödev

 

VIII. YARIYIL

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13402

STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Ders teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra iş hayatındaki güncel gelişmelerin irdelenmesi ile desteklenmektedir 

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13404

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı.

Sınav yöntemi:  En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final)

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13406

ULUSLARARASI  PAZARLAMA

3

-

0

3

3

6

 

Ders İçeriği: Bu ders küresel ve uluslararası piyasalar bağlamında pazarlama stratejisi ve yönetimi üzerine odaklanmaktadır.

Öğretim Yöntemi: Slaytlarla anlatım, soru-cevap, tartışma, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, ödev sunumlarının tartışılması.

Sınav yöntemi:  Ara Sınav: %30, Ödev ve sunumu: %30, Yarıyıl Sonu Sınavı: %40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13408

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Turizm İşletmelerinin  türleri, Turizm İşletmelerinin özellikleri, Turizm işletmeleri için stratejik planlama süreci, Durum analizi, Turizm işletmelerinin işlevleri, Turizmle ilgili girişimcilik işlemleri, Turizm işletmelerinde yatırım işlemleri, Turizm işletmelerini ilgilendiren yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlarla ilişkiler, Turizm Meslek Birlikleri ve Turizm işletmeciliği açısından üye olunması gereken kuruluşlar, Turizm işletmelerini etkileyen çevrede yer alan faktörler ve kurumlar

Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı

Sınav yöntemi:  En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final)

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13410

DENETİM UYGULAMALARI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim çalışmalarının yapılmasıdır. Konuların tamamı detaylı bir şekilde incelenecek ve anlatılacaktır.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13412

FİNANSAL VAKA ANALİZLERİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Finansal Vak'a Analizi dersi; öğrencilere temel finans konularını örnek olaylar yardımıyla öğreten bir ders niteliğindedir. Bu kapsamda verilecek olan vak’alar aşağıdaki konularda olacaktır: Finansal Amaç / Paranın Zaman Değeri / Risk ve Getiri / Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu) / Finansal Analiz / Başabaş Analizi - Kaldıraç Oranları / Finansal Planlama (Proforma Tablolar, Nakit Bütçeleme, Alacak / Stok Yönetimi) / Yatırım Projeleri / Sermaye Maliyeti vb.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13414

LİDERLİK

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Lider ve Yönetici Kavramları, Davranışsal Liderlik Teorileri, Durumsal Liderlik Teorileri ve Modern Liderlik Teorileri

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13416

REKLAM VE REKLAM YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Pazarlama İletişimi, Reklam ve Reklam Türleri, Reklam Ortamları, Reklam Süreci, Reklam Kampanyası, Medya Planlama ve Ölçümleme, Tüketici Davranışı ve Hedef Kitle

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13418

BANKACILIK

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Bankacılık tarihi, banka, banka çeşitleri, bankalarda aktif pasif yönetimi, bankalarda risk yönetimi, bireysel bankacılık, internet bankacılığı, uluslar arası bankacılık.

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13420

PERFORMANS YÖNETİMİ

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Performans Yönetiminin Tanımı, Performans Planlama, Performans Göstergeleri, Motivasyon, İş Analizleri, Performans Değerlendirme Yöntemleri, 360 Derece Performans Değerlendirmesi

Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Sınav yöntemi:  Klasik yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13422

SİGORTACILIK UYGULAMALARI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Sigortacılığın tarihi, temel kavramları, ilkeleri, hasar yönetimi, sigorta türleri ve reasürans konularını içerir.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav , B: Ödev

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

ISL13424

ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Postmodern Yönetim Yaklaşımları, TKY, Temel Yetenek ve Dış Kaynak Kullanımı, Küçülme, Değişim Mühendisliği, İnovasyon Yönetimi, CRM, Öğrenen Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Takım Çalışması, Güçlendirme, Stratejik İş Birlikleri.

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav , B: Ödev

 

 

 

Ön

Koşul

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

L

U

Top.

Saat

Kredi

ECTS

 

CEI13414

İŞ AHLAKI

3

-

0

3

3

4

 

Ders İçeriği: Etik ve ahlak kavramlarını,İş ahlakını ve sosyal sorumluluk kavramlarının incelenmesi

Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka çalışması

Sınav yöntemi:  A: Sınav , B: Ödev

 

klu iibf işletme edu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.