İİBF İşletme Bölümü

Misyon & Vizyon

23/02/2015 14:59:37 - 24/02/2015 14:59:37 - 7907 Okunma

Misyon

Rekabetin yerel ve ulusal sınırları aşıp küresel ölçeğe yayıldığı günümüzde girişimciliği merkeze alan, dış ticaret, finansman ve pazarlama alanlarında ihtisas sahibi “Pazarlamacı”, “Dış Ticaret Uzmanı” ve “İnsan Kaynakları Yöneticileri”ni yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünyaca tanınan ve küresel rekabet şartlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğretim elemanı ve öğrencilerle, akademik çevreler ve iş dünyası tarafından kabul gören bir bölüm olmaktır.

klu üni iibf misyon işletme vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.