İİBF İşletme Bölümü

Erasmus

23/02/2015 15:29:54 - 11/06/2018 15:29:54 - 9796 Okunma

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak, karşılıklı olarak ülkelerin öğretim standartlarında iyi örneklerin yaygınlığını çoğaltmak, üniversitelerarası işbirliğine katkıda bulunmak, öğrenci ve eğitimcilerin değişimini sağlayarak akademik derecelerin tanınırlığına ve iyi uygulamaların paylaşımına, görünürlüğün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu program sonucunda Avrupa’da daha donanımlı ve yetkin öğrencilerin ülkelerindeki ekonomiye daha fazla katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.


Program, gerçekleştirdiği öğrenci ve akademik personel hareketliliği ile Avrupalılık bilincinin ve algısının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kırklareli Üniversitesi, Erasmus Üniversite Beyannamesini edinerek öğrenci ve akademik personelinin Erasmus programının sağlayacağı imkânlardan istifadesini amaçlamaktadır.


Üniversitemiz Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde karşılıklı değişim programı için işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: http://erasmus.klu.edu.tr/

 

İşletme Bölümü Erasmus Temsilcisi:
Arş. Gör. Öznur Aydıner Çakırel

o.aydinercakirel@klu.edu.tr

erasmus klu işletme üni iibf

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.