İİBF İşletme Bölümü

Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli'nin Geleceği Sempozyumu

04/08/2018 18:04:15 - 04/08/2018 18:04:15 - 12429 Okunma

Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler, yenilikler, kalkınma politikalarının hedeflerinde, mekanizmalarında ve uygulamalarında farklı arayışlara yol açmaktadır. Ekonomik kalkınma politikalarında yukarıdan aşağıya bir yaklaşım yerine yerel aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek seçenekler ağırlık kazanmaktadır. Değişen ülke ve dünya şartları ve kalkınmanın yeni dinamikleri yerel ve bölgesel kalkınmanın tanımını, stratejilerini, aktörlerini, örgütlerini ve kurumsal yapılarını değiştirmektedir.

Yerel ve bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşılması için çeşitli kurumsal yapılanmalara ve katılıma dayalı aşağıdan yukarı yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. “Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli'nin Geleceği Sempozyumu”  Kırklareli’nin bölgesel gelişme potansiyelini tespit etmek ve alternatif bölgesel gelişme politikaları geliştirme konusunda bilgi havuzunu ve tartışmaları zenginleştirmek ve uygulamaya yardımcı olmak amacıyla Trakya Üniversiteler Birliği çalışmaları ve işbirliği çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi öncülüğünde, 29– 30 Kasım 2018 tarihlerinde, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma, Trakya üniversiteleri, Türkiye ve yurtdışından katılan akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, uygulayıcılar ve kamu yöneticileri, yerel ve bölgesel kalkınmanın çeşitli boyutlarını tartışacaklardır.

Sempozyumun ilk gününde yapılacak oturumlarda, Kırklareli Üniversitesi’nin değişik birimlerince Kırklareli’ne ilişkin yapılan araştırmaların sonuçları sunulacak ve bölgesel kalkınmanın kuramsal çerçevesi içinde, ilin gelişme dinamikleri ve kalkınmasına yönelik tartışmalar yapılacaktır. Sempozyumun ikinci gününde, birinci gün oturumlarında yapılan tartışmaların öne çıkan başlıkları, tüm katılımcı ve uzmanların katıldığı geniş katılımlı bir oturumda tartışılarak sempozyum sonuç bildirisi oluşturulmaya çalışılacaktır.

“Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli'nin Geleceği Sempozyumu” aracılığı ile, yerel ve bölgesel kalkınma konusunda hızlı gelişmelerin ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, Kırklareli ilinin uzun dönem kalkınma yolundaki çabalarına etkili bir katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Ayrıca, üniversite ve bölgesel gelişme ilişkisi çerçevesinde, bilim insanlarının, üniversite dışından araştırmacıların ve uygulamacıların, Kırklareli iline özgü fikirleri, çalışmaları ve bilimsel faaliyetleri, bölgenin ihtiyaçları ile doğrudan ilişkilendirilip, somut politika önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SEMPOZYUMUN KAPSAMI

Sempozyum, Trakya Üniversiteler Birliği’nin belirlemiş olduğu dört ana konu başlığını kapsayacaktır. Bu başlıklar sırasıyla:

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık
  • Turizm
  • Sanayi ve Ticaret
  • Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam

Sempozyum kapsamında, bölgesel kalkınma perspektifi çerçevesinde sadece Kırklareli özelinde yapılmış çalışmalara yer verilecektir.

klu konferans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.